King Chulalongkorn Memorial Amateur

Radio Society in Ragunda, Sweden

RENT A QTH

Latitud - 62.57.15 N eller 62.9540

Longitud - 16.40.22 E eller 16.6729

Lokator - JP82IW

 

 

WSPR - Läs mer

Ny QSL-manager från 1 februari 2018.

 

SM3FJF

Jörgen Norrmén

 

Läs mer

SM3FJF - SM3TIR

SM3FJF/Jörgen, till vänster, tackar SM3TIR/Sven för hans arbete som QSL Manager.

DD2CW/Jef och ON3UN/Dirk

 

Kommande aktiviteter

 

 

  • Vi har återigen nöjet att välkomna

DD2CW/Jef och ON3UN/Dirk

2018-03-20 -- 2018-03-26

 

  • SI9AM Årsmöte

2018-04-14

Efter årsmötet håller SM3ESX/Christer och SM3GDT/Hans ett föredrag om FT8.

 

Senaste nytt

 

  • Festligheter vid den Thailändska Paviljongen den 18 o 19 juli 2017. Läs mer.
  • Tack (engelska). Läs mer.
  • SI9AM En känsla av Thailand - Mer än enbart amatörradio. Läs mer.
  • Återkommande gästbesökare från Belgien och Tyskland. Läs mer.

Diplom SSB #23a, 23b, 24a, 24b och Mixed #12 är utfärdat. Läs mer.

  • Gästbesökare ON4AWT/Fons och XYL Ingrid. Läs mer.
  • Reseberättelser från några av våra besökare. Läs mer
SI9AM

Varmt välkommen till besökstationen i Utanede, SI9AM.

 

QTH ca 200 meter från den Thailänd

ska paviljongen. I samma byggnad finns möjlighet till övernattning till en billig penning.

 

Besöksstationen invigdes officiellt den 19 juli 2000, i samband med det årliga firandet av King Chulalongkorndagen.

 

Alla sändaramatörer är välkomna att på plats köra radio med signalen SI9AM.