King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden


2019-08-23 -- 2019-08-25

Gästoperatörer ON4HKW/Calin och ON4RU/Marius 

2019-09-07

Arbetsdag på SI9AM

2019-09-21 -- 2019-09-22

Gästoperatörer SM3EAE/Lars, SM3FJF/Jörgen och SM5SIC/Göran

2019-10-12 -- 2019-10-13

Gästoperatörer SA3BYC/Johan och SA0BYP/Palle


2019-10-25 -- 2019-10-27

Gästoperatörer SA2AWO/Mats och SA2YLM/Maria

2019-08-23 -- 2019-08-25

Gästoperatörer ON4HKW/Calin och ON4RU/Marius

ON4RU/Marius
ON4HKW/Calin

Lyssna efter signalen SI9AM och besvara deras CQ.

Vi önskar Calin och Marius - Lycka till i contesten - och hoppas att de får många fina radiokontakter med radioamatörer runt om i världen.

Välkommen!


För första gången hälsar vi ON4HKW/Calin och ON4RU/Marius (OQ3R) varmt välkomna till SI9AM.


De kommer fredagen den 23 augusti och den 24-25 augusti kommer de att köra YODX HF Contest som går både på SSB och CW.


Under dagen röjer vi sly i området runt antennmasterna.


Vi börjar med morgonfika kl. 09.30.


       Alla är varmt välkomna!

2019-09-07

Arbetsdag på SI9AM

2019-09-21 -- 2019-09-22

Gästoperatörer SM3EAE/Lars, SM3FJF/Jörgen och SM5SIC/Göran

kör SAC CW

SM5SIC/Göran
SM3FJF/Jörgen och SM3EAE/Lars

Vi välkomnar ett  Contest Team bestående av SM3EAE/Lars, SM3FJF/Jörgen och SM5SIC/Göran. De kommer att aktivera signalen SI9AM under Scandinavian Activity Contest.


Du som befinner dig utom Skandinavien lyssna efter SI9AM och ge dem poäng i tävlingen.


Vi önskar Teamet Lycka till!

2019-10-12 -- 2019-10-13

Gästoperatörer SA3BYC/Johan och SA0BYP/Palle

kör SAC SSB

Vi välkomnar ett  Contest Team bestående av SA3BYC/Johan och SA3BYP/Palle. De kommer att aktivera signalen SI9AM under Scandinavian Activity Contest.


Du som befinner dig utom Skandinavien lyssna efter SI9AM och ge dem poäng i tävlingen.


SA0BYP/Palle
SA3BYC/Johan

Vi önskar Teamet Lycka till!

2019-10-25 -- 2019-10-27

Gästoperatörer SA2AWO/Mats och SA2YLM/Maria

kör CQ WW SSB

SA3BYC/Johan
SA0BYP/Palle

Vi välkomnar ett Contest Team bestående av SA2AWO/Mats och SA2YLM/Maria.

De kommer att aktivera signalen SI9AM under CQ WW Contest på SSB.


Lyssna efter dem och ge SI9AM poäng i tävlingen.


Vi önskar Teamet Lycka till!

För bokning och information kontakta:


SM3EAE, Lars Stöök via email sm3eae@gmail.com

telefon 070-659 00 69 eller


SM3FJF, Jörgen Norrmén via email sm3fjf@telia.com

telefon 070-394 17 45

SI9AM QRV på följande frekvenser:


CW: 1817, 3517, 7017, 10117, 14017, 18077, 21017, 24897 and 28017

SSB: 1840, 3760, 7060, 14210, 18160, 21310, 24960 and 28510

FM: 145.550 MHz

KOMMANDE AKTIVITETER


Utförligare information om respektive aktivitet hittar du längre ner på sidan.