King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden

RENT-A-QTH


För bokning och information kontakta:


SM3EAE

Lasse Stöök via email sm3eae@gmail.com

telefon +46 70 659 00 69


SM3FJF

Jörgen Norrmén via email sm3fjf@telia.com

telefon +46 70 394 17 45


SI9AM  En  känsla av Thailand -  Mer än enbart amatörradio.

Ladda ner broschyren.