King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden


Weak Signal Propagation Report - WSPR

Weak Signal Propagation Report - WSPR


Följ vågutbredningen live från SI9AM på  internet

wsprnet.org/drupal/wsprnet/mapGör så här:


  1. Gå in under kartbilden och skriv SI9AM i rutan "Call"


  1. I rutan "Band" markerar du "ALL"


  1. I rutan "Time Period" väljer du vilken tidsintervall som du vill se bakåt.


  1. Markera rutan "Day/Night Overlay" så får du dag och natt på kartbilden.


  1. Under kartbilden tryck på "UPLOAD"
WSPR är en gåva från  SM3EFS/Lennart. Tack!