Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden

Amatörradiobesöksstationen SI9AM i Utanede säger TACK och ADJÖ!

 

Styrelsen för SI9AM beslutade under hösten 2020 om nedläggning av besöksstationen. Lönsamheten har under flera år varit dålig och efter att covid-19 pandemin bröt ut, har nästan all uthyrning uteblivit.

 

Glädjande kan vi meddela att radiostationen i Utanede övertas den 1 januari 2021 av den nybildade radioföreningen ”Utanede Radioklubb”. Styrelsen för SI9AM önskar Utanede Radioklubb stort lycka till!

 

Vid de två årliga större Thailändska festligheterna i Utanede den 19 juli och 23 oktober kan signalen SI9AM eventuellt höras på amatörradiobanden.

 

Styrelsen för SI9AM vill framföra ett stort TACK till föreningen SSA, alla besökande radioamatörer, alla som kört signalen SI9AM i Utanede och alla som sponsrat oss sedan invigningen av besöksstationen den 19 juli 2000.

 

Avslutningsvis kan vi meddela att signalen SI9AM övertas av Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG. Den framtida administrationen av SI9AM QSL-kort, diplom m.m. fortsätter i SK3BGs regi.

 

Utanede 2020-12-06

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Jörgen Norrmén

Ordförande SI9AM

SI9AM

Besöksstationen invigdes officiellt den 19 juli 2000, i samband med det årliga firandet av King Chulalongkorndagen och stängdes den 1 december 2020.


QSL-manager SM3FJF Jörgen Norrmén


Läs mer

Special QSL Information


Radio contacts from SI9AM, during the period:

 • March 21 to March 28, 2017
 • October 24 to October 30, 2017
 • March 20 to March 26, 2018
 • March 26 to April 01, 2019
 • October 21 to October 28, 2020All QSL for radio contacts during these periods, will be sent from ON3UN, Dirk Martens.


Please send Bureau QSL for these periods to

SI9AM via ON3UN


Please send Direct QSL to:

ON3UN Dirk Martens

Spoorwegstraat 56

Turnhout 2300

BELGIUM/Europe


SWL-QSL is welcome!

Ambassadörer i SI9AM
år 2020 1. ON4AWT Alfons
 2. SM3EXM Erik
 3. Emerencia Kjörsvik
 4. PIA
 5. SM3GFN Ingvar
 6. SM3FJF Jörgen
 7. SM3EAE Lars
 8. SM3GDT Hans
 9. SA3BYC Johan

Medlemmar som var

SI9AM Ambassadörer år 2019.


 1. SM3EXM  Erik
 2. Emerencia Kjörsvik
 3. SM3FJF    Jörgen
 4. SM3EAE   Lars
 5. SM3GFN   Ingvar
 6. SA3CNC   Robin
 7. SA3BYC   Johan