King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden

Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén


Nedläggning av SI9AM


Amatörradiobesöksstationen SI9AM i Utanede, kommer att läggas ner våren 2021 och uthyrningen upphör redan den 1 december 2020.


SI9AM ägs av åtta radioföreningar i tredje distriktet. Styrelsen för SI9AM har beslutat om nedläggning på grund av dålig lönsamhet under flera år samt utebliven uthyrning sedan Covid19 pandemin bröt ut.


Vi kommer fortsättningsvis att besvara QSL och att utfärda SI9AM Diplom.


Sedan starten 2000 har över 160 000 QSOn körts från SI9AM. Styrelsen vill framföra ett stort TACK till alla gästoperatörer, besökande radioamatörer, alla kört oss och till alla som sponsrat oss under åren.


Jörgen Norrmén, SM3FJF

Ordförande SI9AM


2020-10-21

DD2CW/Jef, ON3UN/Dirk och ON6LY/Cis är på väg till Sverige och SI9AM i Utanede.


14.30, DD2CW landar på Arlanda och väntar nu på sina radiovänner.


16.00, ON3UN/Dirk och ON6LY/Cis landar på Kastrup. Deras flygrutt blev ändrad och de är nu försenade. Deras beräknade avgångstid till Arlanda är 18.30.


21.00, Dirk och Cis har nu kommit till Arlanda.

Grabbarna har bestämt sig för att bo på hotell i Stockholm och köra upp till Utanede imorgon, torsdag. Det är ett klokt beslut eftersom vädret i Utande med omnejd är 0 gradigt med både regn och snö.


2020-10-22


15.20, Jef, Dirk och Cis har nu kommit till SI9AM.

Lyssna efter signalen SI9AM och besvara deras CQ.

Kommande aktiviteter


2020-10-21 - - 2020-10-28

Gästoperatörer
ON3UN/Dirk, 
DD2CW/Jef och ON6LY/Francis


2020-11-28- - 2020-11-29

Gästoperatörer
SM3EAE/Lars och

SM5SIC/Göran


ON6LY/Francis
ON3UN/Dirk, DD2CW/Jef
SM5SIC/Göran
SM3EAE/Lars
SI9AM

Varmt välkommen till besökstationen i Utanede, SI9AM.


QTH ca 200 meter från den Thailändska paviljongen. I samma byggnad finns möjlighet till övernattning till en billig penning.


Besöksstationen invigdes officiellt den 19 juli 2000, i samband med det årliga firandet av King Chulalongkorndagen.


Alla sändaramatörer är välkomna att på plats köra radio med signalen SI9AM.


Ny QSL-manager SM3FJF Jörgen Norrmén


Läs mer

Special QSL Information


Radio contacts from SI9AM, during the period:

 • March 21 to March 28, 2017
 • October 24 to October 30, 2017
 • March 20 to March 26, 2018
 • March 26 to April 01, 2019
 • October 21 to October 28, 2020All QSL for radio contacts during these periods, will be sent from ON3UN, Dirk Martens.


Please send Bureau QSL for these periods to

SI9AM via ON3UN


Please send Direct QSL to:

ON3UN Dirk Martens

Spoorwegstraat 56

Turnhout 2300

BELGIUM/Europe


SWL-QSL is welcome!

Bli Ambassadör i SI9AM


Medlemmar som är

SI9AM Ambassadörer år 2020.


 1. ON4AWT Alfons
 2. SM3EXM Erik
 3. Emerencia Kjörsvik
 4. PIA
 5. SM3GFN Ingvar
 6. SM3FJF Jörgen
 7. SM3EAE Lars
 8. SM3GDT Hans
 9. SA3BYC JohanGe ett bidrag på 250 kronor till SI9AM och bli Ambassadör
för ett år.

Medlemmar som var

SI9AM Ambassadörer år 2019.


 1. SM3EXM  Erik
 2. Emerencia Kjörsvik
 3. SM3FJF    Jörgen
 4. SM3EAE   Lars
 5. SM3GFN   Ingvar
 6. SA3CNC   Robin
 7. SA3BYC   Johan
Thailändska paviljongen i Utanede
SI9AM Diplomet
SM3EFS/Lennart